Ofte stilte spørsmål om gjeld og økonomi

Her finner du svar på spørsmål vi ofte blir stilt. Om du ikke finner svar på det du lurer på her ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.Nei, inkassovarsel får du som en påminnelse av en ubetalt faktura. Du har da fremdeles tid til å ordne opp i saken før den går så langt at du får en betalingsanmerkning. Betalingsanmerkning er mer alvorlig og betyr at kredittopplysningsbyråene har gitt deg et rødt flagg. Dette skjer når inkassosaken har gått så langt at den har kommet til rettslige skritt.

Det er viktig å ta tak i situasjonen så tidlig så mulig. Kontakt oss i Vest Rådgivning, så hjelper vi deg få bukt med inkassovarslene.


Offentlig gjeldsordning er en avtale hvor du som skylder penger kan få tilbud om å betale mest mulig ned på gjelda di i en avgrenset periode, mot å få slettet restgjelda. Perioden strekker seg som regel over fem år, og i løpet av denne perioden må du følge de livsoppholdssatsene som gjelder. Om du er gift og er forsørger er noen av faktorene som avgjør hvor stor del av inntekten din du kan bruke på nødvendige ting. Resten av pengene i denne perioden skal gå til banken.


Her kan du lese mer om hvilke krav som settes for at du kan benytte deg av offentlig gjeldsordning.


Med sikkerhet menes hvor mye verdier du har i eiendom, som for eksempel bolig, fritidseiendom og lignende. I tillegg til egen sikkerhet, er det mulig med noe som kalles sidesikkerhet. Dette kan for eksempel være pant i bolig eller hus til noen som stiller som kausjonist for deg. Kontakt Vest Rådgivning for en vurdering av din sak.


Betjeningsevne sier noe om hvilken mulighet du har til å betjene et lån, altså hvor mye du har råd til å betale ned på et lån pr. måned. Faktorer som banken vil se på er blant annet utdanning, om du har fast jobb, månedlig inntekt og faste utgifter. Dersom du har lav betjeningsevne kan en medsøker et godt alternativ. Kontakt oss i Vest Rådgivning så hjelper vi deg finne alternative løsninger som gjør at du kan få det lånet du behøver.


Det finnes ingen fasit på dette. Resultatet vil i hovedsak avgjøres av størrelsen på gjelden, betjeningsevnen til kunden, alderen på gjelden samt om det er lønnstrekk. I Vest Rådgivning vet vi hvilke regler som gjelder, og vi kan å forhandle. Ta kontakt med oss for en prat om akkurat din situasjon.


Dersom du ikke betaler en faktura vil du få et inkassovarsel med et purregebyr. Om dette heller ikke blir tatt til følge, vil det bli opprettet en inkassosak med en betalingsoppfordring. Her blir det lagt på et inkassosalær, altså et gebyr fastsatt av Finansdepartementet. Renter på inkassogjeld legges på fortløpende.

Om gjelden ikke betales innen gitte frister vil saken bli sendt videre til namsmannen for tvangsinnkreving. Om gjelden fremdeles forblir ubetalt kan namsmannen vedta utleggspant i eiendelene dine (som eiendom, bil, båt) og foreta tvangssalg for å få dekket de utestående kravene.

Sliter du med å betale regningene dine i tide gjelder det å søke hjelp tidlig! Kontakt oss i Vest Rådgivning, så hjelper vi deg få bukt med inkassosakene dine.


Om verdien av boligen(e) du eier har lavere verdi enn den totale gjelden din, kan du få noen til å stille som sikkerhet for den delen av gjelden du ikke klarer å dekke selv. Det finnes også andre alternative løsninger, som for eksempel refinansiering hvor deler av gjelden holdes utenfor, eller bruk av sidesikkerhet. Vi vil gjerne hjelpe deg finne den optimale løsningen for din sak. Kontakt oss for en gratis rådgivningstime.


Ja, du kan få noen til å være kausjonist og stille som sikkerhet for deg dersom du ikke innfrir alle kravene som banken stiller. En kausjonist kan være økonomisk ansvarlig for hele eller deler av lånet som tas opp. Lurer du på om det er riktig for deg å bruke en kausjonist? Kontakt oss i Vest Rådgivning for en gratis rådgivningstime hvor vi ser på akkurat din sak.  


Hovedregelen er at det ikke er mulig å ta pant i såkalt løsøre, som for eksempel kjøretøy, med mindre det skjer ved anskaffelse. Du kan derfor ikke stille bilen din, eller andre lignende eiendeler, i pant dersom du for ønsker å refinansiere lånet ditt.

Ta kontakt med oss i Vest Rådgivning så hjelper vi deg finne alternative løsninger for din økonomiske situasjon.


I noen tilfeller vil du trenger skriftlig dokumentasjon (verdivurdering/e-takst) på hvor mye du kan stille med som sikkerhet i egen bolig, men det er ikke et absolutt krav i alle saker.

Taksering av eiendom kan være både omfattende og dyrt. Noen ganger behandler vi sakene uten verdivurdering, men med en forhåndsgodkjenning av banken. Det betyr at dersom kunden kan bekrefte verdien som banken har forhåndsgodkjent, vil vedkommende få lånet.

Fordeler med å jobbe på denne måten er at du som kunde slipper å bruke penger på en verdivurdering før du får bekreftet at du får lånet. Ta kontakt med oss i Vest Rådgivning så hjelper vi deg med å velge riktig fremgangsmåte for akkurat din situasjon.


Refinansiering og gjeldsordning har et felles mål, nemlig å gi deg en oversiktlig og overkommelig økonomisk hverdag.

Ved en refinansiering hjelper vi deg få et nytt lån for å ryddet opp i dine økonomiske utfordringer. Formålet er å gi deg som kunden en mer oversiktlig økonomisk hverdag, med lavere månedlige utgifter, samt få innfridd eventuell inkassosaker.

I saker der det ikke er mulig å få refinansiert kundens gjeld, vil en gjeldsordning være den beste løsningen. Da vil vi i Vest Rådgivning jobbe for å etablere en betalingsplan som er tilpasset kundens økonomiske situasjon.

Kontakt oss for en gjennomgang av din økonomiske situasjon, eller bistand med en begjæring om en offentlig gjeldsordning.


Opplever du økonomiske utfordringer?

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning