Om Vest Rådgivning

Vest Rådgivning er spesialister innen vanskelige økonomiske problemstillinger. Vi tilbyr økonomisk opprydning og forhandling med kreditorer.

 

Vi hjelper deg

Siden oppstarten i 2017 har Vest Rådgivning bistått privatpersoner med økonomiske utfordringer av ulik karakter og alvorlighetsgrad. Vårt mål er at kundene skal få hjelp av oss til å kunne økonomisk stå på egne ben i fremtiden.


Vest Rådgiving jobber blant annet med å:

  • stoppe tvangssalg og konkurser
  • forhandler med private og offentlige innkrevere
  • rydder opp i økonomiske tvistesaker, både på egenhånd og i samarbeid med advokater og finansieringsinstitusjoner

 

Målet er alltid å rydde opp i misligholdt gjeld og betalingsproblemer og finne en løsning som gir økonomisk bærekraft på sikt.

Våre tjenester vil alltid være kostnadsfrie for deg som vår kunde, da vi mottar provisjon fra bankene basert på formidlede lån, og opptrer da som låneagenter for disse.

Våre samarbeidspartnere:

Det er kontinuerlig dialog med samarbeidende banker når det gjelder lån i ordinære banker. Denne listen tilstrebes at til enhver tid skal kunne tilpasses erfaring med bankens utlånspraks, kundenes behov og geografisk tilhørighet.