Om Vest Rådgivning

Vest Rådgivning er spesialister innen vanskelige økonomiske problemstillinger. Vi tilbyr økonomisk opprydning og forhandling med kreditorer.

 

Vi hjelper deg

Siden oppstarten i 2017 har Vest Rådgivning bistått privatpersoner med økonomiske utfordringer av ulik karakter og alvorlighetsgrad. Vårt mål er at kundene skal få hjelp av oss til å kunne økonomisk stå på egne ben i fremtiden.


Vest Rådgiving jobber blant annet med å:

  • stoppe tvangssalg og konkurser
  • forhandler med private og offentlige innkrevere
  • rydder opp i økonomiske tvistesaker, både på egenhånd og i samarbeid med advokater og finansieringsinstitusjoner*

 

Målet er alltid å rydde opp i misligholdt gjeld og betalingsproblemer og finne en løsning som gir økonomisk bærekraft på sikt.

 

*Vest Rådgivning AS er en nøytral og selvstendig aktør uten forpliktelser til noen innkrevere, banker eller andre institusjoner.

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med flere banker og låneinstitusjoner.

Selv om vi er frittstående i markedet, og jobber mot alle banker og låneinstitusjoner, har vi i dag valgt å etablere et utvidet samarbeid med noen utvalgte partnere.

Partneroversikten finner du under.

Det er kontinuerlig dialog med samarbeidende banker når det gjelder lån i ordinære banker. Denne listen tilstrebes at til enhver tid skal kunne tilpasses erfaring med bankens utlånspraks, kundenes behov og geografisk tilhørighet.