Om Vest Rådgivning

Vest Rådgivning er spesialister innen vanskelige økonomiske problemstillinger. Vi tilbyr økonomisk opprydning og forhandling med kreditorer.

 

Vi hjelper deg

Siden oppstarten i 2017 har Vest Rådgivning bistått privatpersoner med økonomiske utfordringer av ulik karakter og alvorlighetsgrad. Vårt mål er at kundene skal få hjelp av oss til å kunne økonomisk stå på egne ben i fremtiden.


Vest Rådgiving jobber blant annet med å:

  • stoppe tvangssalg og konkurser
  • forhandler med private og offentlige innkrevere
  • rydder opp i økonomiske tvistesaker, både på egenhånd og i samarbeid med advokater og finansieringsinstitusjoner*

 

Målet er alltid å rydde opp i misligholdt gjeld og betalingsproblemer og finne en løsning som gir økonomisk bærekraft på sikt.

 

*Vest Rådgivning AS er en nøytral og selvstendig aktør uten forpliktelser til noen innkrevere, banker eller andre institusjoner.

Kent Hugo Svortevik

Kent Hugo Svortevik

Daglig leder

Kontakt:
900 99 022
svortevik@vestradgivning.no

Kent Hugo Svortevik etablerte Vest Rådgivning AS i 2017 og jobber som daglig leder. Han har solid kompetanse innen privatøkonomi, samt formalkompetanse innen samfunnsøkonomi og er autorisert finansiell rådgiver.

Kent Hugo har tidligere jobbet som kunderådgiver i Nordea, og hadde jobbet innen ulike stillinger i Nordea de siste 9 årene før han startet Vest Rådgivning.

Solfrid Rifsgård

Solfrid Rifsgård

Kunderådgiver / Jurist

Kontakt
955 52 299
rifsgard@vestradgivning.no

Solfrid Rifsgård jobber med saker der kunder eller saksbehandlere trenger juridisk bistand. Hun har en master i rettsvitenskap og har tidligere jobbet som jurist innen offentlig forvaltning, samt spesialisert seg innen personvern.

I Vest Rådgivning har hun hovedansvar for det juridiske og jobber som kunderådgiver og jurist.

Jill Myklebust

Jill Myklebust

Kunderådgiver

Kontakt:
955 29 911
myklebust@vestradgivning.no

Jill Myklebust har hovedfokus på gjeldsordninger i Vest Rådgivning. Jill har et stort fokus på kundens behov og rettigheter opp mot kreditorer og namsmannen. Et arbeid som krever høyt fokus på nøyaktighet.

Hun har lang arbeidserfaringer fra Gjensidige hvor hun jobbet med kundebehandling.

Raymond Pallesen

Raymond Pallesen

Kunderådgiver

Kontakt:
467 00 835
pallesen@vestradgivning.no

Raymond Pallesen jobber som kunderådgiver i Vest Rådgiving, og har fast arbeidssted ved vårt kontor i Bergen.
Fokusområdet til Raymond er arbeid relatert til nye kunder, med fokus på omstartslån, og generell refinansiering.

Maria Farsund

Maria Farsund

Kunderådgiver

Kontakt:
467 08 300
farsund@vestradgivning.no

Maria Farsund jobber som kunderådgiver i Vest Rådgiving, og har fast arbeidssted ved vårt kontor i Bergen.
Fokusområdet til Maria er arbeid relatert til nye kunder, med fokus på omstartslån, og generell refinansiering.