Hjelp til gjeldsordning

Har du alvorlige gjeldsproblem? Få kontroll over økonomien igjen med gjeldsordning.

Ønsker du å søke offentlig gjeldsordning?


 

Hva er gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en avgrenset periode, som regel fem år, mot å få sletta restgjelden. I løpet av denne perioden må du følge de livsoppholdssatsene som gjelder for deg. Om du er gift og er forsørger, er noen av faktorene som avgjør hvor stor del av inntekten du kan bruke på nødvendige ting. Resten av pengene i denne perioden skal gå til dine kreditorer. Ordningen omfatter alle typer gjeld, også til det offentlige, og en kan som hovedregel bare benytte seg av denne ordningen en gang i livet.

 

Hvem kan komme inn under gjeldsordningslova?

Hovedvilkåret for å komme inn under gjeldsordningsloven er at du er ute av stand til å betale for deg, og at dette varer ved. Det vil si at problemene må være av permanent karakter, og at det ikke er mulig å betale ned gjelden i overskuelig framtid. Om dette er tilfellet, så vil Vest Rådgivning kunne bistå deg med en begjæring om gjeldsordning via namsmannen/tingretten.

 

Gjeldsordning steg for steg

Prosessen med en gjeldsordning omfatter som regel følgende punkt:

  • Innhenting av komplett oversikt over total gjeld.
  • Klargjøring av hvor mye kunden kan betale per måned basert på kundens økonomiske situasjon.
  • Lage betalingsforslag basert på kundens økonomiske situasjon, med en fordeling på bakgrunn av likefordelingsprinsippet.
  • Lage en god presentasjon til kreditorene som tar for seg årsaken til situasjonen, og en plan for veien videre.
  • Gå i forhandlinger med kreditorene.


Rettigheter under gjeldsordning

Den som oppnår gjeldsordning har som hovedregel rett til å beholde en bolig av «rimelig størrelse og standard». Men bare den delen av boliggjelden som ligger utenfor takstverdien av boligen vil bli sletta som følge av gjeldsordningen.

 

Vest Rådgivning kan hjelpe deg med:

  • klargjøring og status av gjeld
  • forhandlinger med kreditorer
  • utenrettslige gjeldsforhandlinger
  • bistand til søknad om gjeldsordning

 

For å kunne hjelpe deg trenger vi å vite mer om din situasjon.Kontakt oss for en gratis og uforpliktende gjennomgang!

Fornavn

Etternavn

E-post

Telefon

Hva kan vi hjelpe deg med?